Gymnastika - Bratislava Petržalka - Klub mod. gymanstiky DANUBIA


Názov:
Klub mod. gymanstiky DANUBIA
Adresa:
Topoľčianska 33, 85105 Bratislava

Klub modernej gymnastiky DANUBIA je občianskym združením registrovaným na Slovenskom zväze modernej gymnastiky SZTK od roku 1990, v roku 1997 sme rozšírili činnosť kmg Danubia o tanečnú zložku, tanečný súbor HALO HALO.

Zámerom našej práce je podchytenie detí a mládeže so záujmom o pohybovú činnosť v oblasti základnej a modernej gymnastiky, moderného tanca a ďalších pohybových aktivít a vytváranie vhodných podmienok pre optimálnu stimuláciu a rozvoj všeobecných i špeciálnych pohybových a tanečných schopností detí a mládeže vo veku od 4 rokov.

Deti s vekovými a pohybovými predpokladmi pre výkonnostný šport pripravujeme špeciálne, vytvárame pre ne intenzívne tréningové programy, ktoré im umožňujú úspešné účinkovanie na súťažiach, prípadne i zaradenie do reprezentačných výberov SR. Každoročne sa naši zverenci zúčastňujú celého radu domácich i zahraničných súťaží, v ktorých dosahujú vynikajúce výsledky. V hodnotení výsledkov slovenských klubov v oblasti moderných tancov – show dance sme slovenskou jednotkou, na konte máme celkovo 7 titulov majstrov sveta a  7 titulov majstrov Európy (v rokoch 1999 – 2016). V modernej gymnastike sú naše zverenkyne viacnásobnými držiteľkami titulov Majstrov Slovenska v kategóriách jednotlivkýň aj spoločných skladieb (3x majsterky v roku 2016), vychovali sme viacero slovenských reprezentantiek.

Bilancia uplynulého roku 2016: zúčastnili sme sa 15 súťaží v gymnastike a 8 súťaží v show dance. Získali sme neuveriteľných 300 medailí, z toho 103 zlatých, 160 strieborných a 37 bronzových.  Majstrovstvá Slovenska sme vyhrali v roku 2016 celkovo 7x. Nominovali sme sa na Majstrovstvá Európy, Sveta a Svetový pohár. Na Slovensko sme priniesli titul majstrov Európy v Show dance (Petrohrad), 2 tituly vicemajstrov Európy, 13 x sme tancovali vo finále. Pripravili sme viacero vystúpení a programov, účinkovali v televíziách a písali o nás aj v novinách.

DANUBIA už niekoľko desiatok rokov venuje svoje skúsenosti, lásku a energiu deťom, ktoré vychováva k láske k tancu, ku gymnastike, k pravidelnému pohybu a športovaniu.

Veľa trénujeme, máme radosť z každého maličkého úspechu, na tréningu, na pretekoch. Spolu sa smejeme, niekedy aj plačeme, diskutujeme, plánujeme, vymýšľame, tešíme sa z každej dobrej známky v škole, zo spoločných zážitkov a radostí. Zháňame peniaze, vyzdobujeme dresy, kostýmy. Zháňame peniaze, cestujeme, trénujeme, spíme, opäť cestujeme, súťažíme, vystupujeme a zase trénujeme, posúvame sa dopredu krok po kroku a hlavne veríme, že šírime ďalej vírus elánu a entuziazmu, pozitívne myslenie, radosť zo života a športu.

Celkovo sme sa v našej práci v uplynulých rokoch venovali už viac ako 1500 deťom a mládeži a odôvodnene predpokladáme, že sme aj my prispeli k obohateniu ich života a k usmerneniu ich duševného i telesného vývoja v pozitívnom smere.


Viac informácií:

NOVINKY

PRIDAŤ KLUB/PODUJATIE